Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 13-1-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Σαμοθράκη   7-1-2013

Αριθμ. Πρωτ: 37

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου

Σαμοθράκης  για  την  εκλογή  των  μελών  του Προεδρείου

του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής».

Παρακαλείσθε  όπως  προσέλθετε  στο Δημοτικό κατάστημα  στην αίθουσα

Συνεδριάσεων  του  δημοτικού καταστήματος  που  βρίσκεται  στην  Χώρα

Σαμοθράκης  στις   13-1-2013   και   ώρα  11.00  π.μ.,  ώστε  να  διεξαχθεί η     προβλεπόμενη από το άρθρο 64  και 74  του Ν.3852/2010 εκλογή των μελών                                             του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής.

Ο Πλειοψηφών Σύμβουλος

 

Γαλατούμος Νικόλαος

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος κ.Χανός Γεώργιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

2.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

3.Γλήνιας Πέτρος

4.Κεχαγιόγλου Στυλιανός

5.Γιαραμάνης Χρήστος

6.Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

7.Παπάς Παναγιώτης

8.Κυλίμος Νικόλαος

9.Γερονικολάκης Ανέστης

10.(Μόραλη)-Αντωνάκη Χρυσάνθη

11.Γιαννέλου Πολύμνια

12.Σταφυλάς Ιωάννης

13.Λαζανδρέας Κωνσταντίνος

14.Σαράντος Κωνσταντίνος

15.Ατζανός Παναγιώτης

16.Λάζαρης Αλέξανδρος