Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 13-1-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη   7-1-2013 Αριθμ. Πρωτ: 37 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακα αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης  για  την  εκλογή  των  μελών  του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής». Παρακαλείσθε  όπως  προσέλθετε  στο Δημοτικό κατάστημα  στην αίθουσα […]