5 θέσεις για τη Σαμοθράκη στην προκήρυξη της ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

θέσεις για τη Σαμοθράκη στην προκήρυξη  της ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 5  οι ωφελούμενοι πρέπει να να είναι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 01/01/1978 και μετά) με δελτίο ανεργίας σε ισχύ (εγγεγραμμένοιστα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα […]