Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 16/2/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σαμοθράκη 12-2-2013Αρ.Πρωτ.:646 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος3. Γαλατούμος Νικόλαος4. Κυλίμος Νικόλαος5. Γιαννέλου Πολύμνια6. Λαζανδρέας Κων/νος Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η  του μηνός  Φεβρουαρίου έτους 2013, ημέρα Σάββατο και […]