Εθελοντική αιμοδοσία

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΤΡΙΤΗ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ- ΧΩΡΑ 09.30-13.30