Πρόσληψη προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «Στερέωση- διαμόρφωση του κάστρου της Χώρας της Σαμοθράκης», ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδον

Δείτε το αρχείο  εδώ