Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 18/4/13

Σαμοθράκη 12/4/2013 Αρ.Πρωτ.:1892   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής 1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος 2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος 3. Γαλατούμος Νικόλαος 4. Κυλίμος Νικόλαος 5. Σταφυλάς Ιωάννης 6. Λαζανδρέας Κων/νος         Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την […]

Ενίσχυση ύψους έως και 35 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους των ορεινών περιοχών πριν το Πάσχα

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει ότι μετά τους ελέγχους που πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε όσους κτηνοτρόφους (αιγοπροβατοτρόφους και βοοτρόφους) των ορεινών περιοχών υπέβαλαν έγκαιρα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, θα καταβληθεί πριν το Πάσχα και συγκεκριμένα την εβδομάδα από 22 έως 26 Απριλίου 2013. Οι ενισχύσεις αφορούν τους παραγωγούς ορεινών περιοχών για τις κατηγορίες : […]

Ενοικίαση κτημάτων Δήμου

Ο Δήμος Σαμοθράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους  βιοκαλλιεργητές που επιθυμούν εκμισθώσουν δημοτικές εκτάσεις , τις οποίες έχει εγκρίνει το ΔΣ με απόφαση του (44/2013, Πρακτικό 6)   να προσκομίσουν τις προτάσεις τους -οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση για συγκεκριμένα αγροτεμάχια  ώστε   να συνδιαμορφωθεί σε συνεργασία με τον Δήμο συμφωνητικό εκμίσθωσης και να προχωρήσει η νόμιμη προβλεπομένη διαδικασία.   […]