Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 18/4/13

Σαμοθράκη 12/4/2013

Αρ.Πρωτ.:1892

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Σταφυλάς Ιωάννης

6. Λαζανδρέας Κων/νος

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός  Απριλίου έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Χανός Γεώργιος

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

  1. Περί απευθείας ανάθεσης της μελέτης «Εκπόνηση τευχών δημοπράτησης του έργου Ανάδειξη και ανάπλαση παραλιών Κήπων και Παχιάς Άμμου Σαμοθράκης
  2. Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
  3. Περί κατακύρωσης του διαγωνισμού «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Βαράδες- Θέρμα και Τούρλι του Δήμου Σαμοθράκης.
  4. Περί απευθείας ανάθεση της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη έργου ανάπλαση ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση ορεινού όγκου Σαμοθράκης».
  5. Περί απευθείας ανάθεση της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη έργου ανάπλαση και ανάδειξη παραλίας κήπων Σαμοθράκης».
  6. Περί απευθείας ανάθεσης της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη έργου ανάπλαση και ανάδειξη παραλίας Παχιάς Άμμου».
  7. Περί απευθείας ανάθεση της μελέτης «Περιβαλλοντική μελέτη έργου Ανάπλαση και Τουριστική αξιοποίηση ορεινού όγκου Σαμοθράκης».

Ενίσχυση ύψους έως και 35 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους των ορεινών περιοχών πριν το Πάσχα

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει ότι μετά τους ελέγχους που πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε όσους κτηνοτρόφους (αιγοπροβατοτρόφους και βοοτρόφους) των ορεινών περιοχών υπέβαλαν έγκαιρα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, θα καταβληθεί πριν το Πάσχα και συγκεκριμένα την εβδομάδα από 22 έως 26 Απριλίου 2013.

Οι ενισχύσεις αφορούν τους παραγωγούς ορεινών περιοχών για τις κατηγορίες :

u Α) αιγοπρόβειου κρέατος, 

u Β) βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις θηλάζουσες αγελάδες 

u Γ) μοσχίδων αναπαραγωγής 

Στους παραπάνω, πέραν των αρχικά προβλεπόμενων ποσών, περιλαμβάνονται, όπως έχει ανακοινωθεί από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσαυτάρη, και τα επιπλέον ποσά ενίσχυσης στο πλαίσιο του de minimis ύψους 7.500.000 €. 

Δηλαδή, το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί, για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και δεν παρουσιάζουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά, θα ανέλθει στα 35.000.000 €. 

Με αφορμή την πληρωμή αυτή και την ολοκλήρωση της καταβολής του de minimis και στις 4 κατηγορίες κτηνοτρόφων ( α) αιγοπροβατοτρόφοι και βοοτρόφοι πεδινών περιοχών, β) πτηνοτρόφοι, γ) χοιροτρόφοι και δ) αιγοπροβατρόφοι και βοοτρόφοι των ορεινών περιοχών) ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Συνεπείς με την πολιτική μας για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, ολοκληρώνουμε τις πληρωμές με βάση τον προγραμματισμό που έχουμε εξαγγείλει. Η πληρωμή αυτή αποτελεί στήριγμα για την πλειοψηφία των ορεινών κτηνοτρόφων, ώστε να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που περνούν από την αύξηση της τιμής των ζωοτροφών που αποτέλεσε και τη βάση διεκδίκησης από την Ε.Ε των χρημάτων του μηχανισμού de minimis. 

Η ενίσχυση αυτή κρίνεται ουσιώδης, λίγο πριν το Πάσχα και την κορύφωση της γαλακτοκομικής περιόδου. 

Απευθυνόμενος στους κτηνοτρόφους, τους πληροφορώ ότι με τις διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες για τη νέα ΚΑΠ δύο σημαντικά θέματα που έχουν σχέση με τους κτηνοτρόφους εξελίχθηκαν θετικά, πράγμα που σημαίνει ότι θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας μας. Για τη χώρα μας συζητήθηκε θετικά το θέμα του ορισμού των βοσκοτόπων περιλαμβάνοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ξυλώδους και φρυγανώδους βλάστησης και παράλληλα αυξήθηκε το ποσό των συνδεδεμένων ενισχύσεων στο 7% με προοπτική περαιτέρω αύξησης με τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτές οι δύο εξελίξεις θα βοηθήσουν τη στρατηγική μας επιλογή για αναβάθμιση της κτηνοτροφικής παραγωγής στη χώρα μας. 

Κατά συνέπεια τους καλώ να προετοιμάζονται από σήμερα για την υλοποίηση αυτού του στόχου αξιοποιώντας και τα παραπάνω κονδύλια, για τη διατήρηση των κατάλληλα επιλεγμένων θηλυκών ζώων, ώστε μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες σήμανσης, χρήσης μεθόδων πρόληψης και εξυγίανσης να βοηθήσουν στην ποσοτική, αλλά και στην ποιοτική αναβάθμιση της κτηνοτροφικής παραγωγής στη χώρα μας, που τόσο ανάγκη έχει η ελληνική οικονομία».

12/04/2013

Πηγή: ka-business.gr

Ενοικίαση κτημάτων Δήμου

Ο Δήμος Σαμοθράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους  βιοκαλλιεργητές που επιθυμούν εκμισθώσουν δημοτικές εκτάσεις , τις οποίες έχει εγκρίνει το ΔΣ με απόφαση του (44/2013, Πρακτικό 6)   να προσκομίσουν τις προτάσεις τους -οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση για συγκεκριμένα αγροτεμάχια  ώστε   να συνδιαμορφωθεί σε συνεργασία με τον Δήμο συμφωνητικό εκμίσθωσης και να προχωρήσει η νόμιμη προβλεπομένη διαδικασία.

 

Αναζητήσετε τη λίστα με τα κτήματα:

1.)Στον Δήμο

2)Στην ιστοσελίδα του Δήμου (Απόφαση 44 Πρακτικό 6)https://www.samothraki.gr/dimsamoth/index.php?option=com_content&view=article&id=754:-1-2-3-4-6—2013&catid=60:2011-03-20-10-50-25&Itemid=29

3)Βάζοντας αναζήτηση  στο google: ΑΔΑ: ΒΕΔ2Ω1Λ-7ΛΜ