Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 28-5-2013

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σαμοθράκη 22/5/2013 Αρ.Πρωτ.:2629 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής 1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος 2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος 3. Γαλατούμος Νικόλαος 4. Κυλίμος Νικόλαος 5. Σταφυλάς Ιωάννης 6. Λαζανδρέας Κων/νος Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την […]

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 25-5-2013

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                              Σαμοθράκη 21/5/2013                                                                         Αρίθμ. Πρωτ.: 2564                                                                         ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού                                                                                       Συμβουλίου  (όπως πίνακα αποδεκτών)   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση» Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου στην 11η τακτική δημόσια συνεδρίασή του για […]