Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 28/5/2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                         Σαμοθράκη 24/5/2013

                                                                        Αρίθμ. Πρωτ.: 2709

                                                                        ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                    Συμβουλίου

                                                                                    (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 12η τακτική δημόσια συνεδρίασή του για το έτος 2013,σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνειστο δημοτικό κατάστημα στις 285-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σαμοθράκης έτους

   2013(πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, πίνακας στρατηγικού    

     σχεδιασμού, τεχνικό πρόγραμμα)

         2. Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Πνευματικού

             Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης έτους 2013

         3. Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σαμοθράκης έτους 2013

       4. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας γεωτρήσεων άρδευσης

       5. Έγκριση επιβολής τέλους γεωτρήσεων

       6. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου

       7. Συγκρότηση μελών επιτροπής παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) διαφόρων προμηθειών του Δήμου                                                     

Ο Πρόεδρος

                                                                               Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

 

Πίνακας αποδεκτών:

2. Γιαννέλου Πολύμνια

 1. 3.   Γλήνιας Πέτρος
 2. 4.   Κεχαγιόγλου Στυλιανός
 3. 5.   Γαλατούμος Νικόλαος
 4. 6.   Σκαρλατίδης Αθανάσιος
 5. 7.   Παπάς Παναγιώτης
 6. 9. Κυλίμος Νικόλαος

10. Γερονικολάκης Ανέστης

11. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη

12. Σταφυλάς Ιωάννης

13. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος

14. Σαράντος Κωνσταντίνος

15. Ατζανός Παναγιώτης

16. Λάζαρης Αλέξανδρος

17. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

18. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

19. Ράδιο Σαμοθράκη

Σχετικά με την καταγγελία κατά των περιβαλλοντικών όρων του έργου ¨Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Ξηροποτάμου¨

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                        

 

                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με την καταγγελία κατά των περιβαλλοντικών όρων του έργου ¨Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Ξηροποτάμου¨ των φερόμενων ως κατοίκων Ξηροποτάμου Σαμοθράκης, βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε την μεθοδευμένη συκοφάντηση του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου της Σαμοθράκης που αναμένουμε εδώ και 50 χρόνια να δώσει πνοή σε όλο το νησί και περισσότερο στην συγκεκριμένη περιοχή.

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια το ρέμα του Ξηροποτάμου έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές και η άρδευση της περιοχής γίνεται με υπεράνθρωπες προσπάθειες του Δήμου και ορισμένων κατοίκων.

Η ενέργεια της καταγγελίας στην παρούσα φάση του έργου δεν τιμά κανένα, οι υπογράφοντες την καταγγελία ενσυνείδητοι και μη, ας αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Δελτίο τύπου για το ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενόψει του ετήσιου συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στις 30-31 Μαΐου 2013 στα Ιωάννινα, ο Δήμος Σαμοθράκης, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον και την βιωσιμότητα των Ο.Τ.Α. και καλεί την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας να υιοθετήσουν τις θέσεις και τις προτάσεις του ως προς την κατανομή των Κεντρικών Πόρων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να αρθούν οι χρόνιες αδικίες και τα προνόμια που δημιούργησαν τις σημερινές αποκλίσεις, οι οποίες σε συνάρτηση με τις υπάρχουσες δυσμενής οικονομικές συνθήκες θέτουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητα ορισμένων Ο.Τ.Α.

 

 

«Η υπάρχουσα δυσμενής οικονομική συγκυρία και ο νέος ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης ενόψει της διοικητικής μεταρρύθμισης αλλά και οι απαιτήσεις των μνημονίων, καθιστούν ιδιαίτερα προβληματική την στοιχειώδης λειτουργία των Ο.Τ.Α.

Με τις σημερινές συνθήκες και τις υπάρχουσες χρηματοδοτήσεις, ο Δήμος Σαμοθράκης ως νησιωτικός, ορεινός και παραμεθόριος δήμος δεν μπορεί να επιβιώσει καθώς δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητές και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, όπως άλλωστε και άλλοι ανάλογοι δήμοι.

Η ανάγκη άμεσης αναθεώρησης των κριτηρίων κατανομής κρατικών πόρων για την λειτουργία των Ο.Τ.Α. κρίνεται επιτακτική και πλέον δεν θα ανεχτούμε την προνομιακή κατανομή πόρων υπέρ δήμων που ούτως ή άλλως έχουν δυνατότητα βεβαίωσης και είσπραξης σημαντικών ανταποδοτικών τελών και φόρων, λόγω αυξημένου πληθυσμού, τουριστικής ή άλλης οικονομικής ανάπτυξης, αποτέλεσμα συναρτούμενο άλλωστε με το εκάστοτε ενδιαφέρον της Ελληνικής Πολιτείας.

 

Καλούμε την ΠΕΔ ΑΜΘ και την ΚΕΔΕ να υιοθετήσουν και να υπερασπιστούν τα αιτήματά μας:

 

1ο Την άμεση εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 259 του Ν. 3852/2011 ως προς τα κριτήρια κατανομής των Κ.Α.Π. στους Ο.Τ.Α., καθώς σταθμίζονται πέραν των δημογραφικών, γεωμορφολογικών, διοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών, ιδιαίτερα οι πάγιες ανάγκες εξυπηρέτησης των νησιωτικών και ορεινών Δήμων, γεγονός που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει αναγνωριστεί.

 

2ο Κατά την γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ ενόψει έκδοσης της κοινής απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την κατανομή πόρων να ληφθούν υπόψη τα εξής:

 • Το πληθυσμιακό κριτήριο θα πρέπει να αποτελεί αντικίνητρο ως προς την χρηματοδότηση καθώς αυξάνει την φοροδοτική ικανότητα της τοπικής κοινωνίας
 • Να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη ως ενισχυτικός παράγοντας ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών νησιωτικός- ορεινός – παραμεθόριος
 • Να ληφθούν υπόψη η οικιστική διάρθρωση, το μήκος του οδικού και αγροτικού δικτύου, λοιπές ανάγκες συντήρησης και λειτουργίας αστικών υποδομών και υποδομών περιβάλλοντος (ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων – π.χ. πρόσθετο κόστος μεταφοράς απορριμμάτων εκτός νησιού για τους νησιωτικούς Ο.Τ.Α., άσκηση αρμοδιότητας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης κ.λ.π.), το φυσικό περιβάλλοντος και οι ανάγκες προστασίας του, οι φυσικοί πόροι και το είδος της τοπικής οικονομίας καθώς αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τις ανάγκες των Ο.Τ.Α.

Συγκεκριμένα προτείνουμε ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια που μπορούν να ληφθούν υπόψη:

 • αριθμός των εξυπηρετούμενων οικισμών,
 • μήκος του οδικού και αγροτικού δικτύου,
 • αριθμός των υδραγωγείων και μήκος του δικτύου ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης
 • η ύπαρξη περιοχών που βρίσκονται σε καθεστώς προστασίας και οι διατηρητέοι οικισμοί
 • οι προς αξιοποίηση φυσικοί πόροι»