Πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι στο Δήμο Σαμοθράκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» Κατόπιν της Φ.500/6/Ε5/62181/9-5-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης  των Υπουργών Οικονομικών- Εσωτερικών- Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ¨Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σαμοθράκης, Νομού Έβρου¨ η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ1190/15-5-2013 τεύχος Β΄ , ανακοινώνουμε ότι: Στο Δήμο Σαμοθράκης έχουν […]