Στη Σαμοθράκη πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Μαΐου 2013 η τελική συνάντηση αξιολόγησης του προγράμματος ‘’I will survive ‘

  ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Στη Σαμοθράκη πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε στη Σαμοθράκη η τελική συνάντηση αξιολόγησης του προγράμματος  ‘’I will survive ‘’ που υλοποιεί ο Δήμος Σαμοθράκης στα πλαίσια του προγράμματος GRUNDTVIG -ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ από τον Αύγουστο του 2011 εως τον Αύγουστο του 2013.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι συντονιστές των εταίρων της κοινοπραξίας από Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία  και Λετονία και συγκεκριμένα οι: Sebastian Maass από τον Γερμανικό φορέα  Agentur für Interkulturelles Lernen,  Jean Luc Menu από τον φορέα Union Peuple et Culture- Γαλλία, Jean Michel Borie από τον φορέα Europe Unie- Γαλλία, Gunta Kelle και Valentina Poikane από τον φορέα IMKA Livani- Λετονία, και Leszek Dubic από τον Δήμο  KAMIENNA Gora Municipality- Πολωνία. 

Την Παρασκευή 24 Μαίου 2013 πραγματοποιήθηκε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό την στις 20.00 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σαμοθράκης στην οποία παρουσιάστηκαν οι δράσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος, ενώ είχαν την ευκαιρία οι συμμετέχοντες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων να παρουσιάσουν την εμπειρία που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους. 

Δείτε το φωτογραφικό υλικό

 

Πρεμιέρα για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Ανοιχτός για υποβολή προτάσεων είναι από τις 10 Ιουνίου 2013, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για ένταξη στα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια του Αναπτυξιακού Νόμου 4146/2013, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 90 Α’, 18-04-2013.

Ο πρώτος κύκλος υποβολής προτάσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Ιουνίου 2013. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά τη διαδικασία αυτή θα τεθούν σε αξιολόγηση από την 1η Ιουλίου 2013. Ακολούθως, θα ενεργοποιηθεί ο δεύτερος κύκλος υποβολής προτάσεων στα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια του Ν. 4146/2013 από την 1η Ιουλίου 2013, και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2013. Σημειώνεται ότι, μετά τις αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο, οι οποίες ψηφίστηκαν φέτος, δίνεται πλέον η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα του Νόμου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Παλαιότερα αιτήματα 
Σχετικά με τα αιτήματα που έχουν ήδη υποβληθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο, αναμένονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ως ακολούθως: Α’ Κύκλος 2012: 1/7 Β’ Κύκλος 2012: 30/7 Το σύνολο των Ειδικών Καθεστώτων: 30/9 Ποιες επενδύσεις επιχορηγούνται από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 
Οι επενδύσεις που θα ενταχθούν στον Αναπτυξιακό Νόμο 4146/2013 θα λάβουν επιχορήγηση από 15% έως 60%, ανάλογα με το μέγεθος της αιτούσας επιχείρησης, το είδος και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης. Ενδεικτικά επιδοτούνται: -τουρισμός, π.χ., ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων τουλάχιστον 3* 
– μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον 2* 
– ειδικές µορφές τουρισµού (συνεδριακά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας, γήπεδα γκολφ, γιονοδροµικά 
κέντρα, θεµατικά πάρκα, μαρίνες-καταφύγια τουριστικών σκαφών κ.λπ. 
μεταποιητικές μονάδες (βιοτεχνία – βιομηχανία), π.χ. κατασκευή ειδών ένδυσης – παραγωγή φαρµακευτικών προϊόντων 
κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών & προϊόντων υψηλής τεχνολογίας – παραγωγή πλαστικών 
– ανακύκλωση, ανάκτηση υλικών 
μονάδες Logistics, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (εκτός φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών πάρκων), τηλεπικοινωνίες, εκθεσιακά, κέντρα κ.ά. 
θερμοκήπια. 
Τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Γενικά Επενδυτικά Σχέδια του Αναπτυξιακού Νόμου 
α. Γενικής Επιχειρηματικότητας: αφορούν το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία. β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης: περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων με τη χρήση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών. γ. Περιφερειακής Συνοχής: περιλαμβάνονται επενδύσεις σε παραγωγικές δραστηριότητες της οικονομίας, που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογίες, εισάγουν τεχνολογικές εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων, και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας. Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια του αναπτυξιακού Νόμου 
α. Επιχειρηματικότητας των Νέων: στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδύσεις που υποβάλλονται για την ίδρυση και λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% νέοι μέχρι 40 ετών, οι οποίοι θα ασκούν αποκλειστικά τη διοίκηση της εταιρίας. β. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια: αφορούν επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ. γ. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια: επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών, 2-5 ετών, επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύσταση τους, ελάχιστου συνολικού κόστους 2 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες δράσεις κατάρτισης των εργαζομένων. δ. Συνέργειας και Δικτύωσης: επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης 10 τουλάχιστον επιχειρήσεων, υπό μορφή κοινοπραξίας, και αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία αξιοποιούν είτε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων είτε υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση, είτε συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Σημειώνουμε ότι ο Α’ κύκλος υποβολής προτάσεων για το 2013 αφορά την κατηγορία των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων. Περισσότερες πληροφορίες για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον ιστότοπο 
www.ependyseis.gr, στο γραφείο εξυπηρέτησης επενδυτών, Κοραή 4, και στο τηλέφωνο 210 3258800-6.11/06/2013
Πηγή: 
www.epidotisimag.gr

Δρομολόγια δημοτικής συγκοινωνίας από 17/6/2013 έως 30/6/2013

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΠΟ 17/6/2013 έως 30/6/2013
 
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ-ΧΩΡΑ
07:45,09:30,11:30, 13:45,18:15
 
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ-ΑΛΩΝΙΑ-ΛΑΚΚΩΜΑ-ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ
06:45, 14:00, 16:15,20:00
 
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ-ΘΕΡΜΑ
08:00, 15:00
 
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ-ΚΑΜΠΙΝΓΚ-ΦΟΝΙΑΣ
12:00, 18:15