Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 28/9/2013 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ”ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΡΜΩΝ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ” ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 28/9/2013 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ”ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΡΜΩΝ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ” ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013   ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΗΣ