Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 11-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ      Σαμοθράκη  7/10/2013

  Αρίθμ. Πρωτ.: 6399

 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού   

   Συμβουλίου 

   (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 20η  τακτική δημόσια συνεδρίασή του για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις  11-10-2013 ημέρα  Παρασκευή και  ώρα  19.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

 1. Περί επιβολής κομίστρου Δημοτικής Συγκοινωνίας
 2. Έγκριση κατάθεσης ποσού 5.000,00 € στον τραπεζικό λογαριασμό της δημοτικής συγκοινωνίας ως εγγύηση για  ένταξη 2ου λεωφορείου για τις ανάγκες της δημοτικής συγκοινωνίας.

χαμηλών γεωθερμικών πεδίων μέσω της ανάπτυξης οδηγών 

επιχειρησιακής εκμετάλλευσης και λύσεων πράσινης ενέργειας πάνω στη 

επιχειρηματικότητα¨ -πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

«Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» και έγκριση δέσμευσης μη αλλαγής του 

σκοπού του έργου

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης  πράξης ¨Προμήθεια εξοπλισμού 
 2. για διαχείριση βιοαποβλήτων¨ στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

            ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 άξονας προτεραιότητας: 4 

            ¨Προστασία εδαφικών συστημάτων & διαχείριση στερεών αποβλήτων¨,

 στον κωδ.: 44 ¨Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων¨

 1. Συγκρότηση επιτροπής (Ε.Κ.Π.ΟΤΑ) παραλαβής λεωφορείου
 2. Συγκρότηση επιτροπής (ΕΚ.Π.Ο.Τ.Α) παραλαβής διαφόρων προμηθειών
 3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2013
 4. Έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων 2ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013
 5. Έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων 3ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013
 1. Περί αιτήματος της κα. Μαρίας Αθ. Βερβέρη Κράουζε για ανάρτηση  

       πινακίδας –αναγνώριση δωρεάς του Αθανασίου Βερβέρη στην κεντρική 

       πλατεία της Χώρας

 1. Αιτήσεις πολιτών

           Ο Πρόεδρος

                         Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

10. Γερονικολάκης Ανέστης

11. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη

12. Σταφυλάς Ιωάννης

13. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος 

14. Σαράντος Κωνσταντίνος 

15. Ατζανός Παναγιώτης  

16. Λάζαρης Αλέξανδρος  

17. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος 

18. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

19. Ράδιο Σαμοθράκη

 

Δημόσια συζήτηση για την ανάπλαση του οικισμού των Θερμών το Σάββατο 12 Οκτωβρίου και ώρα 6:00 μμ στα Θέρμα

Το Σάββατο 12 Οκτωβρίου και ώρα 6:00 μμ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο  παλιό σχολείο των Θερμών  με θέμα την παρουσίαση μελέτης της ανάπλασης του οικισμού των Θερμών.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν προτάσεις του έργου από την Ομάδα Μελέτης:
κ. Αλκιβιάδη Πρέπη Αν. Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. και
Άλκηστις Πρέπη Αρχιτέκτων Μηχανικός, E.N.S.A. Paris La Villette, καθώς θα μιλήσει και ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γεώργιος Χανός.

Σκοπός της συγκέντρωσης είναι να γίνει μία ενεργητική συζήτηση με τους κατοίκους εκφράζοντας την άποψή τους πάνω στις προτάσεις που θα παρουσιαστούν ή προτείνοντας δικές τους ώστε να αναβαθμιστεί το τουριστικό προϊόν του οικισμού.

Στόχος της ανάπλασης είναι να εκσυγχρονιστούν οι υποδομές και να αξιοποιηθεί το φυσικό περιβάλλον μέσα σε ένα πλαίσιο αναβαθμισμένων προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες των Θερμών.

Η ανάπλαση του οικισμού των Θερμών είναι ένα σημαντικό θέμα που αφορά τους κατοίκους διότι θα έχει οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά κ.α. οφέλη.

Ο Δήμος καλεί όλους τους κατοίκους να συμμετέχουν ώστε να συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος του οικισμού.

Σαμοθράκη, 8/10/13

afisatherma3

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER – ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 3η Πρόσκληση- Προθεσμία Υποβολής 15/11/2013

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER – ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

3η Πρόσκληση- Προθεσμία Υποβολής 15/11/2013

Με τρεις άκρως ενδιαφέρουσες δράσεις για τον ιδιωτικό τομέα δημοσιεύτηκε η 3η πρόσκληση του προγράμματος LEADER

 1. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
 2. Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
 3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

Στα πλαίσια αυτών των δράσεων χρηματοδοτούνται μεταξύ άλλων :

Ανακαινίσεις και ιδρύσεις χώρων εστίασης και αναψυχής όπως καφενεία, ταβέρνες, καφέ μπαρ κοκ

Δημιουργία μικρών επιχειρήσεων μεταποίησης ή και εμπορίας γεωργικών προϊόντων (κρέας, γάλα, αυγά-πουλερικά, μέλι, οπωροκηπευτικά, οινοποιεία, ελαιοτριβεία, σαλιγκαροτροφία,  αρωματικά φυτά κλπ)

Ίδρυση επέκταση ή εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.

Δεν υπάρχει κατώτατο όριο προϋπολογισμού ανά πρόταση ενώ η συμμετοχή του επενδυτή δεν απαιτείται να αποδειχθεί με τραπεζικές καταθέσεις.

Εως και 65% φτάνει η χρηματοδότηση για τη Σαμοθράκη

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 15/11/2013

Πληροφορίες: Δημοσυνεταιριστική Έβρου 2554020091 www.dimossin.gr

Επισυνάπτεται ο οδηγός της πρόσκλησης