Διακοπή νερού με αφαίρεση των υδρομέτρων σε περίπτωση μη τακτοποίησης οφειλών λογαριασμών ύδρευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περ/λοντος & Ποιότητας Ζωής & Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Προκειμένου ο Δήμος να εισπράξει τις βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύδρευσης παρελθόντων ετών παρακαλούνται οι οφειλέτες να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα για την εξόφληση του ποσού. Διαφορετικά, σύμφωνα με την αρ. 87/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σας ανακοινώνουμε ότι θα προβούμε […]