ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρόγραμμα 10.000 ανέργων σε Ο.Τ.Α. – Οι προσωρινοί πίνακες
Ανακοινώθηκε, σήμερα, o προσωρινός πίνακας κατάταξης στο πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας», ο οποίος αφορά σε 10.000 ωφελούμενους ανέργους κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι θα εργαστούν με πλήρη απασχόληση για 5 μήνες σε Περιφέρειες και Δήμους (Δημόσια πρόσκληση 4/2013 του Διοικητή του ΟΑΕΔ).Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων, όπως και ο πίνακας αποκλειομένων, θα καταρτιστούν μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, άμεσα, μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων.Μετά την ανάρτηση του οριστικού πίνακα θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες προς τους επιβλέποντες φορείς και προς τους ωφελούμενους ανέργους. Τα αποτελέσματα 
 http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1502&Itemid=927&lang=el