ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εγκρίθηκε το αίτημα του δικτύου «GEDEON PROGRAMMES» σε συνεργασία με το Μουσείο του Λούβρου για χορήγηση άδειας κινηματογράφησης στο Ιερό των μεγάλων Θεών  και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης, στο πλαίσιο παραγωγής ντοκιμαντέρ με θέμα το άγαλμα της Νίκης της Σαμοθράκης.
Τα προγράμματα Γεδεών είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς της Ευρώπης των υψηλής ποιότητας τηλεοπτικών προγραμμάτων που προορίζονται για διεθνή εκπομπή.
Πρόκειται για μία μεγάλη παραγωγή που θα προβληθεί σε χώρες της Ευρώπης. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΩΝ από το πρόγραμμα ENERGEIA

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

IMG 8663

Συμμετοχή του Δήμου Σαμοθράκης στο έργο ENERGEIA

Εγκρίθηκε η υλοποίηση του έργου με τίτλο ENERGEIA  ‘’Fostering the use of low temperature geothermal sources through the development of operational exploitation guidelines and green energy solutions of enterprising ‘’ στο πλαίσιο του  Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας Βουλγαρίας 2007-2013. 

Στο έργο συμμετέχει ο Δήμος Σαμοθράκης ως εταίρος ενώ το σχήμα αποτελείται από τους: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Τηλεμετρίας και Τηλεπισκόπησης Σχολής Γεωπονίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμος Τοπείρου, ενώ από τη Βουλγαρική πλευρά συμμετέχουν το Υπουργείο Οικονομίας Ενέργειας και Τουρισμού, ο Δήμος Simitli και ο Δήμος Mineralni Bani με επικεφαλή εταίρο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης-Δ/νση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για τον Δήμο Σαμοθράκης είναι 167.000,00 ενώ το σύνολο του έργου ανέρχεται στα 3.353.535,04 ευρώ.

Η χρηματοδότησης προέρχεται κατά 85% από  ευρωπαϊκούς πόρους και συγκεκριμένα από το ΕΤΠΑ και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι  22 μήνες με έναρξη τις 23/10/2013.

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του έργου αφορούν στα ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΩΝ

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για το υδροθεραπευτήριο των Θέρμων Σαμοθράκης προσανατολίζονται στην κατεύθυνση εξοικονόμησης ενέργειας και στην αξιοποίηση του γεωθερμικού ρευστού για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών των κτιριακών υποδομών. Συγκεκριμένα οι προτεινόμενες παρεμβάσεις διακρίνονται σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, παρεμβάσεις εξορθολογισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και παρεμβάσεις αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας.

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Αντικατάσταση υαλοπινάκων και κουφωμάτων. Η υφιστάμενη κατάσταση περιλαμβάνει κουφώματα κακής αεροστεγανότητας, χωρίς θερμοδιακοπή και μονούς υαλοπίνακες. Προτείνεται αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα πιστοποιημένα ξύλινα κουφώματα με δίδυμους ενεργειακού υαλοπίνακες και συνολικό συντελεστή θερμοπερατότητας κουφωμάτων Uw<2,5(W/m2K). 

Προσθήκη θερμομόνωσης κελύφους. Το κέλυφος του υδροθεραπευτηρίου αποτελείται από διπλή οπτοπλινθοδομή επιχρισμένη έσω και έξω με ασβεστοτσιμεντοκονία, ενώ απουσιάζει στοιχείο θερμομόνωσης. Ο φέρον οργανισμός είναι από σκυρόδεμα. Προτείνεται η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στα εξωτερικά δομικά στοιχεία του κελύφους σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (τοιχοποιίες, φέρον οργανισμός) τύπου διογκωμένης πολυστερίνης. 

Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού. Προτείνεται ο εκσυγχρονισμός του φωτισμού του κτιρίου με αντικατάσταση των ενεργοβόρων λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας LED ή φθορισμού. Η θερμοκρασία χρώματος θα είναι 2700K (ζεστό λευκό) και η ελάχιστη διάρκεια ζωή θα είναι 15.000hrs. Οι λαμπτήρες θα συνοδεύονται από πιστοποίηση CE. 

Παρεμβάσεις εξορθολογισμού ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Εγκατάσταση δικτύου διανομής της θέρμανσης.  Στα πλαίσια αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας και του εξορθολογισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου του υδροθεραπευτηρίου Σαμοθράκης προτείνεται η τοποθέτηση δικτύου διανομής της θέρμανσης αποτελούμενο από τερματικές μονάδες. Η εν λόγω παρέμβαση θα υλοποιηθεί μετά από μελέτη θερμικών απωλειών για την βέλτιστη διαστασιολόγηση των τερματικών μονάδων και εκτός από τερματικές μονάδες περιλαμβάνει τα δίκτυα μονωμένων σωληνώσεων και δοχείο αδρανείας. 

Παρεμβάσεις αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας

Για την εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υποσυστημάτων:

 • Αντλητικό συγκρότημα ανόρυξης ανόρυξης του γεωθερμικού ρευστού
 • Σωληνώσεις μεταφοράς νερού από την γεώτρηση προς τον εναλλάκτη θερμότηττας
 • Εναλλάκτης θερμότητας
 • Σωληνώσεις μεταφοράς του δευτερεύοντος κυκλώματος του εναλλάκτη προς τις καταναλώσεις
 • Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας του δευτερεύοντος κυκλώματος

Η λειτουργία του συστήματος θέρμανσης του κτιρίου περιλαμβάνει την ανόρυξη του γεωθερμικού ρευστού μέσω των σωληνώσεων και του αντλητικού συγκροτήματος, την μεταφορά θερμότητας μέσω του εναλλάκτη στο δευτερεύον κύκλωμα, την ανακυκλοφορία του εργαζόμενου μέσου (νερού) στο δεύτερον κύκλωμα και την διανομή της θέρμανσης στο κτίριο μέσω των τερματικών μονάδων. 

Καινοτόμα παρέμβαση

Εγκατάσταση Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος. Προτείνεται η τοποθέτηση μικρού αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος στην στέγη του κτιρίου του υδροθεραπευτηρίου το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες του συστήματος αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας σε ηλεκτρικό ρεύμα (αντλιοστάστιο κλπ). Συμπληρωματικά, προβλέπεται το φωτοβολταϊκό σύστημα να καλύπτει μέρος των αναγκών του κτιρίου σε ηλεκτρική ενέργεια, όπως για παράδειγμα ο φωτισμός. Η σύνδεση του κτιρίου με την ΔΕΗ θα παραμένει για την ενεργειακή ασφάλεια της λειτουργίας του Υδροθεραπευτηρίου. 

Σαμοθράκη 7.11.2013

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΡΜΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΡΜΩΝ

Το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στα Θέρμα η παρουσίαση των προτάσεων του ερευνητικού έργου «Διερεύνηση δυνατοτήτων και προϋποθέσεων για την ανάπλαση του οικισμού των Θέρμων», που εκπονείται από το Τμημα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στα πλαίσια του Προγράμματος «Θησέας».

Εκ μέρους της μελετητικής ομάδας παρεβρέθηκαν και παρουσίασαν οι: 

Αλκιβιάδης Πρέπης, Αν. Καθηγητής Δ.Π.Θ., επιστημονικός υπεύθυνος έργου, Παρασκευή Κουφάκη, Αν. Καθηγήτρια Δ.Π.Θ., Άλκηστις Πρέπη, αρχιτέκτων μηχανικός ENSAPLV και Philippe Charpentier, υπεύθυνος οπτικής επικοινωνίας (εξωτερικοί συνεργάτες). Τη συζήτηση διεύθυνε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης κ. Γεώργιος Χανός. 

Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν αρκετοί κάτοικοι των Θέρμων, αλλά και άλλων χωριών του νησιού, και μετά την παρουσίαση των προτάσεων ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος. 


Συγκεκριμένα, προτάθηκαν τα εξής:

 • Αναδιοργάνωση του οδικού δικτύου, των προσπελάσεων, των συγκοινωνιών. 
 • Εξειδικευμένοι όροι δόμησης.
 • Προσδιορισμός των επεμβάσεων: αμαξιτοί δρόμοι, πεζοδρομήσεις (μεγέθη, χαράξεις, είδος επίστρωσης κλπ.), διαπλατύνσεις, μικροπλατείες, πλατείες, χώροι κοινωνικών συναθροίσεων – εκδηλώσεων. 
 • Οργάνωση του αστικού εξοπλισμού και των βασικών υποδομών (καθιστικά, παγκάκια, δοχεία απορριμμάτων, φωτιστικά, πινακίδες).
 • Κατατέθηκαν προδιαγραφές προτάσεων για τα υφιστάμενα κτήρια (παραδοσιακού χαρακτήρα και μη), καθώς και για τα προς ανέγερση.
 • Χωροθέτηση των απαραίτητων λειτουργιών (εξασφάλιση άρτιας λειτουργικότητας του οικισμού) και πρόβλεψη για τις μελλοντικές χρήσεις.
 • Πρόταση αξιοποίησης της παρόχθιας περιοχής του ρέματος των Θέρμων.

Η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων αφορά στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, και στην αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, μέσα σε ένα πλαίσιο αναβαθμισμένων προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες των Θέρμων, ώστε:

 • Nα αυξηθεί το ηλικιακό εύρος και είδος των επισκεπτών, περιλαμβάνοντας και οικογενειάρχες με μικρά παιδιά, καθώς και εκδρομείς ορεινού τουρισμού
 • Να αυξηθούν τα χρονικά πλαίσια λειτουργίας του οικισμού τόσο κατά τους θερινούς, όσο και κατά τους χειμερινούς μήνες, με οργανωμένη προσφορά και υπηρεσιών χειμερινού τουρισμού.
 • Να προστατευθεί και να αξιοποιηθεί με ήπιες και φιλικές παρεμβάσεις το φυσικό περιβάλλον του οικισμού.
 • Να αναβαθμιστεί η ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος, με κατάλληλες παρεμβάσεις στα κτίσματα, ώστε ο χαρακτήρας του οικισμού να εναρμονιστεί πλήρως προς το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον της περιοχής και τα δεδομένα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Σαμοθράκης. 

Οι προτάσεις της ομάδας μελέτης θα συμπληρωθούν με: 

 • Προτεινόμενο δίκτυο υδροδότησης και αποχέτευσης του οικισμού
 • Εναλλακτικές προτάσεις που αφορούν στην αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας της περιοχής, σε σχέση με τα νέα κτήρια (ξενοδοχεία κλπ) και τις μελλοντικές χρήσεις στον οικισμό, Προτεινόμενο δίκτυο παροχής θερμού (ιαματικού) νερού. 

Όλα τα παραπάνω θα αναβαθμίσουν τόσο την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του θέρετρου, όσο και την ζωή των ίδιων των κατοίκων. 


Η εκδήλωση στέφτηκε από επιτυχία και αποφασίστηκε να συσταθεί ομάδα παρακολούθησης του έργου, η οποία θα αποτελείται από κατοίκους και από το Δήμο, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι προτάσεις και να περάσουμε στην επόμενη φάση του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν τις προτάσεις της ομάδας μελέτης που είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του Δήμου (κάνωντας κλικ στους συνδέσμους στο κάτω μέρος) αλλά και κατατεθειμένες σε έντυπη μορφή στο Δημαρχείο, και να στείλουν τις παρατηρήσεις τους στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μέχρι και το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 στο 2551350807, 806

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΑΝΩΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ