Διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ελαιοκτήματος του Δήμου Σαμοθράκης.

Διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση  ελαιοκτήματος  του Δήμου Σαμοθράκης. Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Έχοντας υπόψη: 1. το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81), 2. το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06), 3. την υπ’ αριθμ. 209/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Περί καθορισμού δημοτικών κτημάτων και ελαιοκτημάτων προς εκμίσθωσηκαι 4. την υπ’ αριθμ. 98/2013 απόφαση της […]

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 2 συνεδριάσεις στις 15-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ      Σαμοθράκη  8/11/2013   Αρίθμ. Πρωτ.: 6995  ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού       Συμβουλίου     (όπως πίνακα αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου στην 21η  τακτική δημόσια συνεδρίασή του για […]