8 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

_____________________

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Σαμοθράκη 13 Νοεμβρίου 2013

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η πρόκληση αφορά τη δημιουργία 27.498 θέσεων πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα πέντε μηνών.

Για τον Δήμο Σαμοθράκης προκηρύσσονται 8 θέσεις εργασίας οι θέσεις απασχόλησης είναι:

Αρ θέσεων

Βαθμίδα

Κατηγορία

2

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

2

ΔΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά  στις 13/11/2013 και λήγει στις 20/11/2013 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Για να δείτε ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής κατεβάστε

  1. Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ
  2.  Πλήρης Πρόσκληση

Επισυνάπτονται

  1. ΦΕΚ Δημοσίευσης Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας
  2. Πίνακας θέσεων ανά εποπτευόμενο φορέα
  3. Πίνακας προσόντων ανά θέση