Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 31-12-2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Σαμοθράκη 27-12-2013

Αρ.Πρωτ.:7998

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

2. Κεχαγιόγλου Στυλιανός

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Σταφυλάς Ιωάννης

6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής 

Χανός Γεώργιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού (ταχυδρομικά τέλη)

  1. Περί απαλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού(εισιτηρίων με πλοίο μηχανημάτων λεωφορείων αυτοκινήτων και οδηγών)
  2. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού (δαπανών εισιτηρίων πλοίου κοντεινερ μεταφορά αποριμάτων).
  3. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού(προμήθειας καυσίμων ελαιολιπαντικών των κοντεινερ και οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων με πλοίο).
  4. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού(προγράμματος GRUNVIG).
  5. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού(τελών κυκλοφορίας).
  6. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού(ΚΤΕΟ).
  7. Περί έγκρισης δαπανών παγίας προκαταβολής .
  8. Περί απαλαγής υπολόγου Παγίας προκαταβολής.
  9. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού(για δημοτική Συγκοινωνία).
  10. Περί ακύρωσης της 68/2013