ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ

Κοιν: Υφυπουργό Εσωτερικών Λ. Γρηγοράκο

Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ε. Χριστοφιλοπούλου

 

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Κε Υπουργέ,

Μετά την ανοιχτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαμοθράκης που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2014 προέκυψε μια Επιτροπή Αγώνα η οποία στελεχώθηκε από κατοίκους του νησιού, με σκοπό να μεταφέρει σε εσάς τα προβλήματα του τόπου και να διεκδικήσει την άμεση λύση τους.

Ο Δήμος Σαμοθράκης που αποτελεί τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης του νησιού, προσπαθεί για σειρά ετών να αναδείξει ότι οι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει από το κράτος δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του νησιού. (Σχετικά έγγραφα μας Παράρτημα Α ). Από την εφαρμογή του Καλλικράτη η κατανομή πόρων γίνεται με τα προβλεπόμενα κριτήρια σε συνάρτηση με τις αποφάσεις κεντρικών οργάνων. Διαπιστώνουμε ότι ορισμένα νησιά έχουν ευνοηθεί και ορισμένα έχουν σαφώς αδικηθεί, διότι λαμβάνεται υπόψη κυρίως το  πληθυσμιακό κριτήριο και άλλα όπως η έκταση, αλλά όχι οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε τόπου (γεωμορφολογία,  αριθμός οικισμών, ιδιάζουσες καιρικές συνθήκες και φυσικά η αύξηση πληθυσμού κατά την τουριστική περίοδο κ.λ.π.) (Παράρτημα Β)

Τα τρία τελευταία έτη έχουν γίνει περικοπές αναλογικά σε όλους τους Δήμους, αλλά για τον Δήμο Σαμοθράκης, ιδιαίτερα τα τελευταία δύο έτη οι περικοπές αυτές με τις ανάλογες κρατήσεις και τις παρακρατήσεις από προκαταβολές που είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να λαμβάνει, έχουν ως αποτέλεσμα η μηναία κατανομή ΚΑΠ να μην ξεπερνάει τα 39.000,00 € η δε μείωση της ΣΑΤΑ ειδικά για το έτος 2014 έχει χάσει το χαρακτήρα της (75.000,00 €).  (Παράρτημα Γ) ενώ οι ανελαστικές δαπάνες του Δήμου  αγγίζουν τις 120.000 μηνιαίως (Παράρτημα Δ)

Οι περικοπές πόρων στους Ο.Τ.Α τα τελευταία δύο έτη ξεπερνούν το 50% , ωστόσο αιτούμαστε να λάβετε υπόψη σας τις καθαρές αποδόσεις σε κάθε νησιωτικό δήμο, διότι διαπιστώνουμε  ότι έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση όπου νησιά με λιγότερες ανάγκες  εισπράττουν αναλογικά περισσότερα χρήματα. (Παράρτημα Β)

Η πολυαναμενόμενη αλλαγή κριτηρίων στην κατανομή πόρων στους Ο.Τ.Α. φαίνεται ότι εξακολουθεί να στηρίζεται στο πληθυσμιακό κριτήριο που μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

Για το λόγο αυτό και κατόπιν της 1η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 10-1-2014 και είχε χαρακτήρα λαϊκής συνέλευσης αποφασίστηκε ομόφωνα η χωρίς αναβολή κινητοποίηση του νησιού για την διεκδίκηση των και αιτημάτων του:

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

1ο Απόδοση τουλάχιστον του 50% των απολεσθέντων πόρων για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες των τελευταίων ετών προκειμένου να καταστεί άμεσα βιώσιμος ο Δήμος μας, με στόχο, την σε βραχύ χρονικό διάστημα οικονομική ανάκαμψη του από ίδιες πλουτοπαραγωγικές πηγές που διαθέτει και παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Επισυνάπτουμε έγγραφο της ΚΕΔΕ που αναγνωρίζει τα οικονομικά ζητήματα που θέτει ο Δήμος μας. (Παράρτημα Ε)

2ο Την διασφάλιση όχι μόνο του υπάρχοντος προσωπικού του Δήμου Σαμοθράκης και των Νομικών Προσώπων του αλλά και την επαρκή στελέχωσή τους με ειδικευμένο προσωπικό για την άσκηση των αρμοδιοτήτων.(Παράρτημα Ε            Οργανόγραμμα Δήμου).

3ο Την προώθηση επιτέλους των λοιπών αναπτυξιακών ζητημάτων του νησιού από την Ελληνική Πολιτεία.(Παράρτημα Στ)

4ο Να σταματήσει η υποβάθμιση των κρατικών υπηρεσιών που λειτουργούν στο νησί προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι παράμετροι ασφάλειας, υγείας και γενικότερα ποιότητας ζωής. Συγκεκριμένα θα πρέπει να αναφερθούν, η απογύμνωση του ΚΥΣ από επιστημονικό – ιατρικό προσωπικό η κατάργηση του τελωνείου που καθιστά αδύνατη τη σύνδεση του νησιού με κοντινά νησιά και τα παράλια της Τουρκίας καθώς και την επίσκεψη τουριστικών πλοίων  η υποβάθμιση του Υπολιμεναρχείου Σαμοθράκης σε Λιμενικό Τμήμα με ότι αυτό συνεπάγεται, καθώς και του Δασαρχείου, η έλλειψη Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης όπως και η κατάργηση του Ειρηνοδικείου και άλλων κοινωφελών υπηρεσιών (ΟΤΕ, ΔΕΗ).

Τα παραπάνω αιτήματα μας σας τα υποβάλλουμε στα πλαίσια της αυτονόητης ισότιμης αντιμετώπισης μας σαν Έλληνες πολίτες και του υγιούς βιοτικού και τουριστικού ανταγωνισμού μεταξύ των νησιών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

Α. Έγγραφα του Δήμου Σαμοθράκης προς αρμόδια Υπουργεία:

α) προς Υπ. Εσωτερικών κο Μιχελάκη Αρ. 5668 02/9/13

 β) προς Υπ. Δοικ. Μεταρρύθμισης κο Κ Μητσοτάκη Αρ. 7189 19/11/13

Β. Πίνακας κατανομής ΚΑΠ (α δόση 2014) σε νησιωτικούς δήμους

Γ. Πίνακας κατανομής ΣΑΤΑ ετών 2007- 2014

Δ. Ελάχιστο κόστος λειτουργίας του Δήμου Σαμοθράκης με βάση τον προϋπολογισμό του 2014

Ε. Έγγραφο ΚΕΔΕ

Στ. Οργανόγραμμα Δήμου (ΦΕΚ2279 τεύχος Β 12.10.2011).

Ζ. ¨Έγγραφα μας που αφορούν αναπτυξιακά ζητήματα του Δήμου

                                                                                         Με εκτίμηση

                                                                              Οι κάτοικοι της Σαμοθράκης

 

Δείτε τα σχετικά έγγραφα

 

-Ελάχιστο κόστος

-Κατανομή 2014 Α Εξαμήνου

-Κατανομή ΣΑΤΑ

-Πίνακες κατανομής Α τακτική 2014

Συγκριτικά οικονομικά στοιχεία

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο