ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

 

Σύμφωνα με το αρίθμ. πρωτ.: 1081/23-1-2014 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου προκειμένου να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο την εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για την ελαιοκομική περίοδο του έτους 2014 και να καταθέσει σχετικό αίτημα, θα πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

1) Να είναι επιθυμία των ελαιοπαραγωγών που κατέχουν πάνω από το 50% των ελαιοδέντρων της υπό ένταξης περιοχής.

2) Να δηλώνεται ότι αποδέχονται την πληρωμή εισφοράς δακοκτονίας (α.ν. 112/1967 όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 1402/1983)

3) Το ποσοστό καρποφορίας των ελαιοδέντρων της υπό ένταξη ελαιοκομικής περιοχής να είναι ανώτερο του 25% και 20% μιας πλήρους εσοδείας για τις ελαιοποιήσιμες και βρώσιμες ελιές αντίστοιχα.

Ειδικότερα:

δεν θα πρέπει να εντάσσονται περιοχές (ανεξάρτητα εάν υπάρχει αίτημα από τα δημοτικά συμβούλια) που δεν τηρούν τεχνικά κριτήρια (περιοχές με οικιστική ανάπτυξη, ύπαρξη βιολογικών που δεν καταπολεμούν το δάκο, ακαλλιέργητα καθώς και περιοχές που δεν αναρτούν παγίδες λόγω μη ύπαρξης παγοθετών)

Για τους παραπάνω λόγους καλούνται οι ελαιοπαραγωγοί να καταθέσουν σχετική υπεύθυνη δήλωσή τους στον Δήμο Σαμοθράκης  έως την Δευτέρα 24/2/2014

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο