Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 24 -2 -2014

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 24 -2 -2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 20/2/2014
Αρίθμ. Πρωτ.: 900

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 4η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 24 -2 -2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.
Έγκριση αποδοχής μεταβίβασης κυριότητας από τον ΟΔΔΥ Α.Ε. δύο (2) επιβατικών και ενός φορτηγού (1) φορτηγού στο Δήμο Σαμοθράκης
Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014
Περί ανακατανομής υπολοίπων ΣΑΤΑ
Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2014
Περί αποδοχής παραίτησης της κα. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθης από μέλος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης και αντικατάσταση μελών
Αίτηση του Σκανδαλίδη Δημήτριου για ανταλλαγή ακινήτου ίσης αξίας με την έκταση ιδιοκτησίας του που παρακρατήθηκε με τον πίνακα με τον πίνακα πράξης εφαρμογής 2/95 του σχεδίου πόλεως Καμαριώτισσας
Αίτηση των Ιωάννου Γεώργιου, Ιωάννου Ελένης και Ιωάννου Παναγιώτη για ανταλλαγή ακινήτου ίσης αξίας με την έκταση ιδιοκτησίας του που παρακρατήθηκε με τον πίνακα με τον πίνακα πράξης εφαρμογής 2/95 του σχεδίου πόλεως Καμαριώτισσας
Έγκριση κατανομής πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου έτους 2014
Έγκριση υποβολή πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο: «Επαρχία? Ανήκουμε και εμείς στην Ευρώπη- Η εκπαίδευση στις μειονεκτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ – Μέτρο 2: Στρατηγικές συμπράξεις
Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής ¨Περί αναπροσαρμογής του τέλους γεωτρήσεων¨
Έγκριση μίσθωσης αποθηκευτικού χώρου για φύλαξη μηχανολογικού εξοπλισμού βιολογικού καθαρισμού
Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) διαφόρων προμηθειών
Περί αιτήσεων δημοτών για απαλλαγή τελών ύδρευσης λόγω αναπηρίας
Περί χορήγησης άδειας προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (σούπερ μάρκετ) στον Μαυρομάτη Δημήτριο στη Χώρα Σαμοθράκης.
Περί χορήγησης άδειας προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (ιχθυοπωλείο) στην Καλακίκου Ελισσάβετ στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης.
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου

Ο Πρόεδρος

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος
Γιαννέλου Πολύμνια
Γλήνιας Πέτρος
Κεχαγιόγλου Στυλιανός
Γαλατούμος Νικόλαος
Σκαρλατίδης Αθανάσιος
Παπάς Παναγιώτης
Πρόξενος Χρήστος
Κυλίμος Νικόλαος
Γερονικολάκης Ανέστης
(Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη
Σταφυλάς Ιωάννης
Λαζανδρέας Κωνσταντίνος
Σαράντος Κωνσταντίνος
Ατζανός Παναγιώτης
Λάζαρης Αλέξανδρος
Ρεμπούτζιας Θεόδωρος
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)
Ράδιο Σαμοθράκη

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο