Τα επόμενα τμήματα από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Σαμοθρακης

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Τα επόμενα τμήματα από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Σαμοθρακης

      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Σαμοθράκης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) έχουν θέσει σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σαμοθράκης. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Από 17 Μαρτίου μέχρι την Παρασκευή 11 Απριλίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα  που θα υλοποιηθούν στη Σαμοθράκη  κατά την προσεχή περίοδο Μαϊου-Ιουνίου 2014 στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Σαμοθράκης.

Μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα εκπαίδευσης ενηλίκων προσανατολισμένα στα παρακάτω θεματικά πεδία:

1)Αγροτική Επιχειρηματικότητα-Marketing Αγροτικών Προϊόντων

2) Βιολογικά προϊόντα: Παραγωγή-πιστοποίηση-διάθεση

3) Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

4)Επεξεργασία Κειμένου-Διαδίκτυο

5)Υπολογιστικά Φύλλα-Παρουσιάσεις

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης και φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση των επιλεγόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνοδεύεται από αντίστοιχο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης που χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης).

Για εγγραφές απευθυνθείτε στον Δήμο τηλ 2551350810,817

Δηλώσεις  συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 11 Απριλίου.   

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο