Έναρξη υλοποίησης του έργου ”Ψηφιοποίηση Δεδομένων ΟΤΑ” στον Δήμο Σαμοθράκης.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Έναρξη υλοποίησης του έργου ''Ψηφιοποίηση Δεδομένων ΟΤΑ'' στον Δήμο Σαμοθράκης.

 

Από τις 20 Μαρτίου ξεκίνησε στον Δήμο Σαμοθράκης το έργο με τίτλο ”Ψηφιοποίηση Δεδομένων ΟΤΑ”. Το έργο που υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης) σε 325 Δήμους της Χώρας έχει ως αντικείμενο την ψηφιοποίηση συγκεκριμένων κατηγοριών εγγράφων των Δήμων της περιόδου προ της εφαρμογής του προγράμματος ”ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. Για την υλοποίηση του έργου θα απασχοληθούν για πέντε μήνες άτομα από το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ. Ο αριθμός των ατόμων που έχουν τοποθετηθεί στο Δήμο μας από 20/3/2014 είναι τέσσερις και το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 20/8/2014. Στα πλαίσια του έργου συγκεκριμένα θα ψηφιοποιηθούν έγγραφα που αφορούν αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο και Δημαρχιακή – Οικονομική Επιτροπή) και άδειες καταστημάτων της περιόδου προ το 2011.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο