Νέες υπηρεσίες από τα ΚΕΠ

featured

 

Με δελτίο τύπου του το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 25/2/2014 ανακοίνωσε τις νέες υπηρεσίες των ΚΕΠ.

Συγκεκριμένα στη νέα εποχή οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν απλά και άμεσα από τα ΚΕΠ:

 1. Φορολογική ενημερότητα των αρμοδίων ΔΟΥ
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση οικοδομοτεχνικού έργου του ΙΚΑ
 3. Πιστοποιητικά Δημοτολογίου
  1. Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων και εκκαθαριστικό σημείωμα ΝΑΤ.
  2. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
  3. Βεβαίωση  γέννησης
  4. Βεβαίωση Ιθαγένειας
  5. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ειδικά για τον ΟΓΑ
 4. Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων και εκκαθαριστικό σημείωμα ΝΑΤ

Στους επόμενους μήνες οι πολίτες που θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τα ΚΕΠ και σε σχέση με το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο το e- παράβολο καθώς και πιστοποιητικά στρατολογίας.

Facebook
Twitter