ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

 

Αρ Πρωτ. 1860
Σαμοθράκη 10/4/2014

Ο Δήμος Σαμοθράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους
για παραχώρηση με αντάλλαγμα δικαιώματος απλής “Χρήσης αιγιαλού”
σύμφωνα με το (άρθρο 9 παρ. α της Απόφασης Υπουργείο Οικονομικών Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 ΑΔΑ: ΒΙΡΝΗ-ΗΓΡ)
Το δικαίωμα χρήσης αιγιαλού άνευ δημοπρασίας παραχωρείται κατά προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου, για την έμπροσθεν της άσκησης δραστηριότητας τους κοινόχρηστο χώρο.
Σημείωση: Έμπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που ορίζεται από δυο νοητές γραμμές που εκκινούν από τα όρια του προσώπου της επιχείρησης και καταλήγουν κάθετα στην ακτή.
Οι αιτήσεις απαιτούνται προκειμένου να προωθηθούν στο ΥΠΕΚΑ για σύμφωνη γνώμη λόγω του ότι το μεγάλο σύνολο των ακτών του νησιού είναι περιοχή NATURA
Αιτήσεις κατατίθενται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σαμοθράκης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ιδίας Απόφασης, οι απ’ ευθείας μεταβιβάσεις του δικαιώματος απλής χρήσης κοινόχρηστων χώρων,
οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν εως 5/5/2014 προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί έως και την 31 Μαίου 2014 .
Διαφορετικά από την 1η Ιουνίου 2014 οι συμβάσεις απευθείας παραχώρησης θα συνάπτονται μόνο από την οικία Κτηματική Υπηρεσία.

Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία τηλ 2551350807 -806

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο