ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΘΑΒΙΠΕΥ-ΕΛΚΕΘΕ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΘΑΒΙΠΕΥ-ΕΛΚΕΘΕ

 

Στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Σαμοθράκης και ΙΘΑΒΙΠΕΥ (Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων – imbriw.hcmr.gr) του ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών – www.hcmr.gr), ερευνητική ομάδα του ΙΘΑΒΙΠΕΥ επισκέφτηκε τη Σαμοθράκη δύο φορές (Αύγουστο του 2013 και Μάιο του 2014) με σκοπό την διερεύνηση της ποιότητας των εσωτερικών υδάτων του νησιού (πηγών, ποταμών, εκβολών και υγροτόπων). Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες μετρήσεις και δειγματοληψίες σε 13 ποτάμια (20 σταθμοί) με στόχο την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας, βάσει των φυσικοχημικών – χημικών παραμέτρων, οργανισμών – δεικτών ποιότητας (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια και διάτομα), υδρολογικών στοιχείων και παρόχθιας βλάστησης, με βάση τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα. Επίσης, διεξήχθησαν δειγματοληψίες σε 13 πηγές για τον έλεγχο της καταλληλότητας των πηγαίων νερών για πόσιμο. Επιπλέον, το Μάιο του 2014, μετρήθηκαν οι παροχές καθώς και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 22 ποταμών, δηλαδή σχεδόν το σύνολο των ποτάμιων απορροών της Σαμοθράκης.
Πρώτα αποτελέσματα από τις εργασίες του καλοκαιριού 2013, έδειξαν ότι η οικολογική ποιότητα των σταθμών των ποταμών που εξετάσθηκαν κυμάνθηκε μεταξύ άριστης και καλής κατάστασης. Εξαίρεση αποτέλεσαν τα ποτάμια (Κατσαμπάς και Λάκκωμα) στα οποία καταλήγουν αναπεξέργαστα οικιακά λύματα. Για την βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και την προστασία των υπόγειων υδάτων επιβάλλεται η εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων στις περιοχές που διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης, όπως και η ορθολογική αντιμετώπιση των λυμάτων των στρατιωτικών μονάδων.
Όσον αφορά στα νερά των πηγών, χαρακτηρίστηκαν με βάση τις αναλύσεις ως μαλακά με μικρή περιεκτικότητα σε άλατα και πληρούν τις προϋποθέσεις για πόσιμη χρήση. Οι θερμές πηγές είναι υπέρθερμες, πολύ πλούσιες σε άλατα και μεταλλικά στοιχεία, από τα οποία μόνο ο Cu παρουσίασε συγκέντρωση πάνω από τα όρια του πόσιμου νερού.
Εντοπίστηκαν 27 υγρότοποι με χαρακτηριστική υγροτοπική βλάστηση. Οι 15 από τους 27 υγρότοπους, είναι αρκετά μεγάλοι (ανω των 2000 m2), ενώ οι 12 αν και παρουσιάζουν υγροτοπική βλάστηση ειναι πολύ μικρότεροι σε έκταση (και κατηγοριοποιούνται ως μικρο-υγρότοποι).
Η Σαμοθράκη είναι ένα από τα λίγα νησιά της Μεσογείου με πλούσια παρόχθια δάση που συμβάλλουν στο φυσικό αυτοκαθαρισμό των υδάτων. Αυτός είναι ένας από τους πολλούς λόγους που καθιστούν επιτακτική τη διατήρηση και προστασία της φυσικής βλάστησης.
Τα αποτελέσματα από τις επιστημονικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο νησί πρόκειται να δημοσιοποιηθούν σε ημερίδες και συνέδρια και θα δημοσιευθούν σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Η έρευνα στο νησί πρόκειται να συνεχιστεί με την στήριξη του Δήμου και των κατοίκων της Σαμοθράκης, με στόχο την περαιτέρω διερεύνηση των υδάτων του.

Η επιστημονική ομάδα του ΕΛΚΕΘΕ ευχαριστεί το Δήμο Σαμοθράκης για την συνεργασία.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: [email protected] και στο τηλ.: 22910 76395.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΘΑΒΙΠΕΥ-ΕΛΚΕΘΕ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΘΑΒΙΠΕΥ-ΕΛΚΕΘΕ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο