ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ‘΄ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ '΄ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Σαμοθράκης που συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ – EVROMOTION ανακοινώνει την υλοποίηση επιδοτούμενου σεμιναρίου κατάρτισης που θα γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος “ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ”
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στη Σαμοθράκη και έχει ως αντικείμενο ΄΄ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ” Η διάρκεια του θα είναι 70 ώρες (46 θεωρία και 24 πρακτική) και θα επιλεγούν να συμμετέχουν 15 άτομα.
Με το πέρας της κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι θα τοποθετηθούν γα 4 μηνες και θα απασχοληθούν σε επιχειρήσεις του νησιού ή θα υποστηριχτούν από το πρόγραμμα στη δημιουργία δικής τους επιχείρησης (ατομικής ή συνεταιριστικής).
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άνεργοι (με κάρτα ανεργίας σε ισχύ)
Απόφοιτοι ΑΕΙ (Νέοι επιστήμονες) που προτίθενται να κάνουν έναρξη επαγγέλματος
Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες (λιγότερο από 5.000ευρώ)
Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014.
Οι αιτήσεις κατατίθενται:
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ, ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 307, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ.: 2551035848
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, , ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, 68002, ΤΗΛ.: 2551350810, FAX: 2551041204
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από τις 23/5/2014 έως και τις 6/5/2014
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και λοιπά σχετικά με την ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έγγραφα (οδηγός, ερωτηματολόγιο, ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) στις εξής διευθύνσεις:
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ, ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 307, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ.: 2551035848
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, 68002, ΤΗΛ.: 25513 50810, FAX: 25510 41204
Κ.Ε.Κ. ΘΡΑΚΗΣ «ΑΘΗΝΑ», 1ο ΧΛΜ. ΑΓΡ. ΠΑΡ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΠΑΛΑΓΙΑΣ, 68100, ΤΗΛ.: 2551088620

 

Δείτε εδώ την πλήρη πρόσκληση

 

Έντυπο Αιτησης

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο