ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Σαμοθράκη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Aριθ. Πρωτ.: 4752

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέληΔημοτικούΣυμβουλίουγιατηνεκλογήτωνμελώντουΠροεδρείουτου Δημοτικού Συμβουλίου και τωνμελώντηςΟικονομικής Επιτροπήςκαιτης ΕπιτροπήςΠοιότηταςΖωής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Ταχ. Διεύθυνση: Χώρα Σαμοθράκης- τ.κ.68002) στις 7.9.2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής & εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ ΑΜΘ

ΟπροεδρεύωνΣύμβουλος

Γαλατούμος Νικόλαος

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γαλατούμος Νικόλαος

2. Βάβουρα Ευαγγελία

3. Πρόξενος Χρήστος

4. Βογιατζής Ιωάννης

5. Στεργίου Εμμανουήλ

6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

7. Γλήνιας Μιχαήλ

8.Παπάς Παναγιώτης

9.Κορδώνια Ευγενία

10.Ταμπάκης Νικόλαος

11.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

12.Κουτράκη Μαρία

13.Γλήνιας Στυλιανός

14.Ατζανός Παναγιώτης

15. Φράγκου Μισέντου Άννα

Δημοσιοποίηση:

1. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

2. Ράδιο Σαμοθράκη ([email protected])

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο