Εκλογή μελών οργάνων διοίκησης του Δήμου Σαμοθράκης

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Εκλογή μελών οργάνων διοίκησης του Δήμου Σαμοθράκης

 

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Με την υπ αριθ 197 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΚΧ9Ω1Λ-7ΑΛ) εκλέχτηκαν στην συνεδρίαση της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου τα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ενώ με την υπ αριθ 198 (ΑΔΑ: ΩΣ89Ω1Λ-ΗΦΟ) τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαμοθράκης, για  διάστημα  δυόμιση ετών (1.9.2014- 5.3.2017) .

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο κ. Παπάς Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η κα. Κουτράκη Μαρία, και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα. Φράγκου – Μισέντου Άννα.

Μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής εκλέχτηκαν οι κάτωθι:

Τακτικά Μέλη: 1) Βάβουρα Ευαγγελία, 2) Κορδώνια Ευγενία, 3) Στεργίου Εμμανουήλ, 4) Γαλατούμος Νικόλαος, 5) Φωτεινού Φώτιος 6) Κουτράκη Μαρία

Αναπληρωματικά Μέλη: 1) Γλήνιας Μιχαήλ, 2) Βογιατζής Ιωάννης, 3) Πρόξενος Χρήστος, 4) Φράγκου – Μισέντου ‘Άννα, 5) Γλήνιας Στυλιανός.

Στην ίδια συνεδρίαση εκλέχτηκαν επίσης με την υπ αριθ 199 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 7ΖΨΚΩ1Λ-0ΜΣ) οι εκπρόσωποι του Δήμου στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης ως εξής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο των ΠΕΔ αποτελείται από δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους ανάλογα με τον αριθμό των μελών της Γενικής Συνέλευσης των ΠΕΔ και για τον Δήμο Σαμοθράκης αντιστοιχούν δύο (2) εκπρόσωποι εκ των οποίων ο ένας είναι ο Δήμαρχος και ο άλλος ένας δημοτικός σύμβουλος που εκλέγεται  από τις δημοτικές παρατάξεις. Για τον Δήμο Σαμοθράκης εξελέγη ο κος Αθανάσιος Σκαρλατίδης.


 

 


 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο