ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ‘’ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ’’ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

featured

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Facebook
Twitter