ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Σαμοθράκης, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις – συμπληρώσεις των υπ αριθμ 1/2009 & 2/2009 Πράξεων Εφαρμογής στους Οικισμούς Χώρα και Θέρμα Σαμοθράκης (περιοχές επέκτασης Σχεδίου Πόλης), καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία ανακοίνωση, να καταθέσουν εκ νέου δηλώσεις ιδιοκτησίας και τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα ιδιοκτησίας (συμβόλαια, πιστοποιητικά μεταγραφής, τοπογραφικά διαγράμματα κλπ) κατά τον χρόνο κύρωσης των ανωτέρω Πράξεων.

Για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, τα διαγράμματα και οι πίνακες βρίσκονται προς ενημέρωση στο κεντρικό κατάστημα του Δήμου Σαμοθράκης καθώς και στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης / Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και στην οδό Πλ. Κύπρου 17.

Σαμοθράκη,  14/10/2014

Ο Δήμαρχος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο