Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Στην 21η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 17/10/2014 ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σαμοθράκης.

Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σαμοθράκης αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου   (ΦΕΚ 1765/5-8-2011 τεύχος Β΄), σύμφωνα με το καταστατικό για την διοίκηση του Πνευματικού Κέντρου ισχύουν τα εξής: «Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006»

Με την 251/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίζονται  ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης:

ΤΑΚΤΙΚΑ:

 1.   Ταμπάκης Νικόλαος- Δημοτικός Σύμβουλος από την πλειοψηφία

2.    Ατζανός Παναγιώτης – Δημοτικός Σύμβουλος από την μειοψηφία

     3.  Μαλτέζου Ιωάννα– Δημότισσα, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός

     4.  Μαργαρίτη Πολυξένη- Δημότισσα, Εκπαιδευτικός

     5.  Καραδήμα Χρύσα- Αρχαιολόγος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ:

1. Στεργίου Εμμανούηλ- Δημοτικός Σύμβουλος από την πλειοψηφία ως αναπληρωματικός του κ. Ταμπάκη Νικόλαου

2. Φράγκου – Μισέντου Άννα- Δημοτικός Σύμβουλος από την μειοψηφία ως αναπληρωματική του Ατζανού Παναγιώτη

3. Τουτζιαράκη Θεοδώρα- Κάτοικος Σαμοθράκης, Γραφίστρια ως αναπληρωματική της κα. Μαργαρίτη Πολυξένης

4. Μαμουγιώργη Γεωργία- Δημότισσα, Εκπαιδευτικός ως αναπληρωματική της κα. Μαλτέζου Ιωάννας

Αφού ολοκληρώθηκε ο ορισμός των μελών ακολούθησε η εκλογή για την ανάδειξη από τα τακτικά μέλη του Προέδρου ως εξής:

Από τους 14 παρόντες Δημοτικούς Συμβούλους η Μαλτέζου Ιωάννα συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους και εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης θα  ακολουθήσει  την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και θα λήξει με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο