Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης

featured

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Στην 21η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 17/10/2014 ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σαμοθράκης.

Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σαμοθράκης αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου   (ΦΕΚ 1765/5-8-2011 τεύχος Β΄), σύμφωνα με το καταστατικό για την διοίκηση του Πνευματικού Κέντρου ισχύουν τα εξής: «Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006»

Με την 251/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίζονται  ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης:

ΤΑΚΤΙΚΑ:

 1.   Ταμπάκης Νικόλαος- Δημοτικός Σύμβουλος από την πλειοψηφία

2.    Ατζανός Παναγιώτης – Δημοτικός Σύμβουλος από την μειοψηφία

     3.  Μαλτέζου Ιωάννα– Δημότισσα, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός

     4.  Μαργαρίτη Πολυξένη- Δημότισσα, Εκπαιδευτικός

     5.  Καραδήμα Χρύσα- Αρχαιολόγος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ:

1. Στεργίου Εμμανούηλ- Δημοτικός Σύμβουλος από την πλειοψηφία ως αναπληρωματικός του κ. Ταμπάκη Νικόλαου

2. Φράγκου – Μισέντου Άννα- Δημοτικός Σύμβουλος από την μειοψηφία ως αναπληρωματική του Ατζανού Παναγιώτη

3. Τουτζιαράκη Θεοδώρα- Κάτοικος Σαμοθράκης, Γραφίστρια ως αναπληρωματική της κα. Μαργαρίτη Πολυξένης

4. Μαμουγιώργη Γεωργία- Δημότισσα, Εκπαιδευτικός ως αναπληρωματική της κα. Μαλτέζου Ιωάννας

Αφού ολοκληρώθηκε ο ορισμός των μελών ακολούθησε η εκλογή για την ανάδειξη από τα τακτικά μέλη του Προέδρου ως εξής:

Από τους 14 παρόντες Δημοτικούς Συμβούλους η Μαλτέζου Ιωάννα συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους και εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης θα  ακολουθήσει  την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και θα λήξει με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Facebook
Twitter