Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Στην 21η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 17/10/2014 ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης.

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ1447/17-6-2011 τεύχος Β΄) που έχει προκύψει από τη συγχώνευση των νομικών προσώπων του  Δήμου Σαμοθράκης του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού και του Κέντρου Ανοικτής  Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου Σαμοθράκης.

Με την 252/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίζονται  ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης τα κάτωθι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.    Γαλατούμος Νικόλαος- Δημοτικός Σύμβουλος από την πλειοψηφία

2.    Ατζανός Παναγιώτης – Δημοτικός Σύμβουλος από την μειοψηφία

     Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

5.   Λενούδια Μαρία – Βρεφονηπιοκόμος Εργαζόμενη στο Νομικό Πρόσωπο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

            1. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- Δημοτικός Σύμβουλος από την πλειοψηφία ως             αναπληρωματικός του κ. Γαλατούμου Νικόλαου

            2. Φωτεινού Φώτιος- Δημοτικός Σύμβουλος από την μειοψηφία ως αναπληρωματική του             Ατζανού Παναγιώτη

            3. Μαρία Καπέλα- Δημότισσα, Αγρότισσα ως αναπληρωματική της κα.         Χατζηγιαννακούδη Πετροπούλου Βασιλικής

            4. Χαλκιάς Κυριάκος- Δημότης, Ελεύθερος Επαγγελματίας ως αναπληρωματικός  του κ.             Μακρή Νικόλαου

Αφού ολοκληρώθηκε ο ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών ακολούθησε η εκλογή για την ανάδειξη από τα τακτικά μέλη του Προέδρου ως εξής:

Από τους 14 παρόντες Δημοτικούς Συμβούλους η Χατζηγιαννακούδη Πετροπούλου Βασιλική συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους και εκλέγεται Πρόεδρος.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης θα  ακολουθήσει  την θητεία του Δημοτικού 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο