Εν αναμονή της προκήρυξης του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Εν αναμονή της προκήρυξης του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014

14 θέσεις για τον Δήμο Σαμοθράκης προβλέπει το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που πρόκειται να ανακοινωθεί στο προσεχές διάστημα.

Το 80% των θέσεων θα είναι κατηγορίας ΥΕ – ΔΕ.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν: α) εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, β) μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, γ) εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, δ) εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ και ε) άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.

 Όσοι επιλεγούν θα καταταγούν στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση κριτήρια που περιλαμβάνουν το χρόνο συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, καθώς και εκείνο της συζύγου, το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, την ηλικία και τον αριθμό ανήλικων τέκνων.  

Σε ό,τι αφορά τις αμοιβές, για άνεργους κάτω των 25 ετών ανέρχονται σε 652 ευρώ μικτά το μήνα (3.260 ευρώ το πεντάμηνο) και για ανέργους άνω των 25 ετών 748 ευρώ το μήνα.

Θα προηγηθεί από τον ΟΑΕΔ ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων, στον οποίο θα φαίνονται οι ωφελούμενοι και ο φορέας στον οποίο αναλαμβάνουν εργασία. Στη συνέχεια, οι ωφελούμενοι καλούνται να προέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΚΠΑ 2) του ΟΑΕΔ, για να παραλάβουν το σχετικό συστατικό σημείωμα, με το οποίο θα πρέπει να μεταβούν στον επιβλέποντα φορέα που επιλέχθηκαν εντός τριών ημερών από την ανάρτηση των οριστικών πινάκων. Μετά την υπόδειξή τους, οι επιλεγέντες πρέπει να προσκομίσουν αυτοπροσώπως, στον επιβλέποντα φορά που θα απασχοληθούν, όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τα γενικά και τα ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης, πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα.

Στόχος του υπουργείου Εργασίας που είναι αρμόδιο για την υλοποίηση του νέου προγράμματος είναι να δημοσιοποιηθούν οι προκηρύξεις εντός του Νοεμβρίου όχι μόνο για τις 15.000 θέσεις στα υπουργεία αλλά και για τις άλλες 35.000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στους δήμους και τις περιφέρειες, ώστε από τις αρχές Δεκεμβρίου να γίνουν και οι πρώτες προσλήψεις.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο