Κοινωνικό Τιμολόγιο – Δυνατότητα Επανασύνδεσης Ρεύματος σε Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Κοινωνικό Τιμολόγιο – Δυνατότητα Επανασύνδεσης Ρεύματος σε Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Με την υπ αριθμ 408/2014 Απόφαση Δημάρχου συγκροτείται Επιτροπή του Δήμου Σαμοθράκης για χορήγηση Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου Ρεύματος. Η επιτροπή αποτελείται από τους: 

·        Πρόξενος Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται συντονιστής της επιτροπής, με αναπληρωτή τον Ταμπάκη Νικόλαο,

·        Χωρινοπούλου Ροδία, Υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ  ως μέλος

·        Γαλοπούλου Παναγιώτα, Υπάλληλος της ΔΕΗ ως μέλος

Έργο της ως άνω επιτροπής είναι να ελέγχουν τις προϋποθέσεις και να δίνουν άμεσα την εντολή για την επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2Α της  αρίθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.10205/12-6-2014 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 1657/Β/23-7-2014 τεύχος Β΄)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο