ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΨΗΦΙΣΜΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ Ο Δήμος Σαμοθράκης αποτελεί τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης του νησιού προσπαθεί για σειρά ετών να αναδείξει ότι οι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει από το κράτος δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του νησιού. Από την εφαρμογή του Καλλικράτη η κατανομή πόρων γίνεται με τα προβλεπόμενα κριτήρια συνάρτηση με τις αποφάσεις κεντρικών οργάνων. Διαπιστώνουμε ότι ορισμένα νησιά […]

Εγκρίθηκε η υλοποίηση του έργου με τίτλο ENERGEIA

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συμμετοχή του Δήμου Σαμοθράκης στο έργο ENERGEIA Εγκρίθηκε η υλοποίηση του έργου με τίτλο ENERGEIA  ‘’Fostering the use of low temperature geothermal sources through the development of operational exploitation guidelines and green energy solutions of enterprising ‘’ στο πλαίσιο του  Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας Βουλγαρίας 2007-2013.  Στο έργο συμμετέχει ο Δήμος Σαμοθράκης ως […]