Υποτροφίες σε δυνητικούς πρωοετής φοιτητές που αποφοιτούν από το Λύκειο Σαμοθράκης από το Κοινωφελές ‘Ιδρυμα Σαμούρκα

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του κοινωφελούς Ιδρύματος Σαμούρκα, αναλογιζόμενο την σπουδαιότητα της μόρφωσης των νέων παιδιών, ιδιαίτερα σε μία τόσο δύσκολη και κρίσιμη εποχή για τη χώρα μας, αποφάσισε, από φέτος και στο εξής, εφόσον το επιτρέπουν τα έσοδά του, να προκηρύσσει Υποτροφίες για τριτοβάθμιες σπουδές. Έτσι, αφενός μεν, θα ανταμείβονται οι κόποι των νέων […]