Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 30-5-2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 26/5/2014
Αρίθμ. Πρωτ.: 2745

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 8η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου άρθρο 65, παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 30-5-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του που αφορούν για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων:
Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού εκτάκτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας και πυροπροστασίας κάμπινγκ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών
Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και του ΟΑΕΔ για την λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο Δήμο Σαμοθράκης
Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014
Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης
Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου ¨Διερεύνηση δυνατοτήτων και προϋποθέσεων για την ανάπλαση του οικισμού Θέρμων
Περί αντικατάστασης Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης λόγω παραίτησης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με  την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4257/14.
Περί αντικατάστασης Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Σαμοθράκης λόγω παραίτησης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με  την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4257/14.
Περί αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης λόγω παραίτησης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με  την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4257/14.
Έγκριση παραχώρησης χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας για την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης ¨Συνοδοί Επισκεπτών Περιπατητικών Διαδρομών¨ στα πλαίσια της πράξης «Δίκτυο Τοπικών Δράσεων Συνεργασίας και Ενίσχυσης της Απασχόλησης σε Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού και Διασύνδεση με τα Τοπικά Προϊόντα της Περιοχής» από την Σύμπραξη «Εναλλακτικός Τουρισμός στον Έβρο – EVROMOTION»
Έγκριση πρακτικής άσκησης τριών (3) ημερών, εικοσιπέντε (25) καταρτιζόμενων στον τομέα του Αγροτουρισμού στα πλαίσια υλοποίησης του έργου : «Τοπικό Δίκτυο για την Βιώσιμη Απασχόληση του νομού Έβρου» από την Σύμπραξη ¨ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΒΡΟΥ¨ σε υπηρεσίες τουρισμού του Δήμου Σαμοθράκης και ορισμός εποπτών.
Aπ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών λόγω ματαίωσης (άγονου) του σχετικού διαγωνισμού
Έγκριση παραχώρησης με αντάλλαγμα απλής χρήσης αιγιαλού Κατσαμπά έμπροσθεν της επιχείρησής του στον Λαζαρίδη Κωνσταντίνο και καθορισμός τιμήματος.
Συγκρότηση μελών επιτροπής παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου
Αιτήσεις πολιτών για άδεια υδραυλικής εγκατάστασης.

Ο Πρόεδρος

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος
Γιαννέλου Πολύμνια
Γλήνιας Πέτρος
Κεχαγιόγλου Στυλιανός
Γαλατούμος Νικόλαος
Σκαρλατίδης Αθανάσιος
Παπάς Παναγιώτης
Πρόξενος Χρήστος
Κυλίμος Νικόλαος
Γερονικολάκης Ανέστης
(Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη
12.Σταφυλάς Ιωάννης
13.Λαζανδρέας Κωνσταντίνος
14. Σαράντος Κωνσταντίνος
15. Ατζανός Παναγιώτης
16. Λάζαρης Αλέξανδρος
17. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος
18. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)
19. Ράδιο Σαμοθράκη

Η ΝΙΚΗ πάει Σχολείο – Εκδηλώσεις Π.Α.Μ.Θ

 

Ενημερωτικό Δελτίο
Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συνεργάσθηκαν για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Η Νίκη πάει Σχολείο». Η δράση είχε ως στόχο να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη Νίκη της Σαμοθράκης, να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητά της διαχρονικά και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, δημιουργώντας έργα εμπνευσμένα από το αναγνωρισμένο γλυπτό. Το πρόγραμμα για τα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία, που συμμετείχαν σ΄ αυτό κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014, έχει ολοκληρωθεί. Οι μαθητές, σε τρεις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Ορεστιάδα και στην Αλεξανδρούπολη θα παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Θα εκθέσουν κατασκευές, έργα ζωγραφικής και πηλοπλαστικής, θα παρουσιάσουν θεατρικά δρώμενα, θα διαβάσουν ποιητικά και λογοτεχνικά κείμενα, θα παίξουν παιχνίδια και θα αφηγηθούν παραμύθια, θα απαγγείλουν τον ύμνο που συνέθεσαν προς τιμήν της Νίκης.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν:

ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο του Δήμου, στις 29 Μαΐου 2014, από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι με τη συμμετοχή των 1ου, 2ου, 4ου και 7ου Δημοτικών Σχολείων της πόλης της Ορεστιάδας καθώς και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Διδυμοτείχου.
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Στο Νομαρχείο της πόλης, στις 2 Ιουνίου 2014, από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι με τη συμμετοχή των 2ου, 4ου, 5ου, 7ου, 11ου Δημοτικών Σχολείων της Αλεξανδρούπολης, του 1ου Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου καθώς και του Δημοτικού Σχολείου Μαΐστρου.
Επίσης στο Νομαρχείο, στις 4 Ιουνίου 2014, από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης, των 1ου, 6ου και 10ου Δημοτικών Σχολείων Αλεξανδρούπολης, καθώς και του 23ου Νηπιαγωγείου της Αλεξανδρούπολης και του Νηπιαγωγείου της Μαΐστρου.
Τη συνολική ευθύνη του προγράμματος είχε ο κ. Παλαβουζόπουλος Αλέκος, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου.
Με το πρόγραμμα αυτό, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι στο χρόνο, να γνωρίσουν την τοπική τους ιστορία, να μάθουν για ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης της ανθρωπότητας. Μας περιμένουν για να μοιρασθούν μαζί μας γνώσεις, συναισθήματα και έργα εμπνευσμένα από τη Νίκη της Σαμοθράκης.

 

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

 

afisa niki 2i fora

 

prosklisi niki 2i fora