ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Δίκτυο Τοπικών Δράσεων Συνεργασίας και Ενίσχυσης της Απασχόλησης σε Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού και Διασύνδεση με τα Τοπικά Προϊόντα της Περιοχής”

  ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Δίκτυο Τοπικών Δράσεων Συνεργασίας και Ενίσχυσης της Απασχόλησης σε Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού και Διασύνδεση με τα Τοπικά Προϊόντα της Περιοχής”Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη παρατάσεται έως και τις 13/06/2014, κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ […]