Παρουσίαση της επιστημονικής ερμηνείας των κοινωνικών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο νησί σχετικά με το θέμα “Πως βλέπουμε την Σαμοθράκη το 2030”

  Σαμοθράκη 15 Ιουνίου 2014Παρουσίαση της επιστημονικής ερμηνείας των κοινωνικών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο νησί σχετικά με το θέμα “Πως βλέπουμε την Σαμοθράκη το 2030”Μέλη της ομάδας “Βιώσιμη Σαμοθράκη” θα παρουσιάσουν αυτήν την Τετάρτη στην Χώρα Σαμοθράκης τα συμπεράσματα της κοινωνικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο νησί τον περασμένο Μαιο. Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας της Βιέννης […]