Ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από το Τμήμα Εσόδων της Οικονομκής Υπηρεσίας του Δήμου Σαμοθράκης γίνονται γνωστα τα παρακάτω: Με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014(ΦΕΚ Α 93/14-4-2014)δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης και καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους ως εξής: (α) για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και 31-12-2009 με την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3801/2009:– Σε εφάπαξ […]