Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 4/7/2014

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ  ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ      Σαμοθράκη 2/7/2014   Αρίθμ. Πρωτ.: 3709  ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού       Συμβουλίου     (όπως πίνακα αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου στην 10η  δημόσια έκτακτη συνεδρίασή του […]