ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΩΝ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Σαμοθράκης, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις – συμπληρώσεις των υπ αριθμ 1/2009 & 2/2009 Πράξεων Εφαρμογής στους Οικισμούς Χώρα και Θέρμα Σαμοθράκης (περιοχές επέκτασης Σχεδίου Πόλης), καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία ανακοίνωση, να καταθέσουν εκ νέου δηλώσεις ιδιοκτησίας και τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά […]