Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 30-10-2014

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             27/10/2014 NOMOΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                Αρ. Πρωτ.5899 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες: 1.Βάβουρα Ευαγγελία 2. Κορδώνια Ευγενία 3. Γαλατούμος Νικόλαος 4. Στεργίου Εμμανουήλ 5. Φωτεινού Φώτιος 6. Κουτράκη Μαρία                                                              ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πρακτικογράφο Οικονομικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής » Μετά την ματαίωση […]