Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Στην 21η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 17/10/2014 ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης. Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ1447/17-6-2011 τεύχος Β΄) που έχει προκύψει από […]

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Στην 21η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 17/10/2014 ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σαμοθράκης. Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σαμοθράκης αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου   (ΦΕΚ 1765/5-8-2011 τεύχος Β΄), σύμφωνα με το καταστατικό για την διοίκηση του Πνευματικού Κέντρου ισχύουν τα εξής: «Το […]

Πιλοτικό Πρόγραμμα Κομποστοποίησης: Eπιπλέον κάδοι για τη Σαμοθράκη. Αιτήσεις στα ΚΕΠ μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού.

  26 επιπλέον κάδοι για τον Δήμο Σαμοθράκης θα διατεθούν λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπήρξε —————————————————————————– ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Από τον Δήμο ανακοινώνεται ότι  στα πλαίσια υλοποίησης του έργου POMIS ”Pilot Operation of the Municipal Intergreated Solid Waste management system” που υλοποιεί η ΔΙΑΑΜΑΘ θα διατεθούν 78  κάδοι οικιακής κομποστοποίησης στη […]