Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Στην 21η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 17/10/2014 ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης.

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ1447/17-6-2011 τεύχος Β΄) που έχει προκύψει από τη συγχώνευση των νομικών προσώπων του  Δήμου Σαμοθράκης του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού και του Κέντρου Ανοικτής  Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου Σαμοθράκης.

Με την 252/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίζονται  ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης τα κάτωθι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.    Γαλατούμος Νικόλαος- Δημοτικός Σύμβουλος από την πλειοψηφία

2.    Ατζανός Παναγιώτης – Δημοτικός Σύμβουλος από την μειοψηφία

     Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

5.   Λενούδια Μαρία – Βρεφονηπιοκόμος Εργαζόμενη στο Νομικό Πρόσωπο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

            1. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- Δημοτικός Σύμβουλος από την πλειοψηφία ως             αναπληρωματικός του κ. Γαλατούμου Νικόλαου

            2. Φωτεινού Φώτιος- Δημοτικός Σύμβουλος από την μειοψηφία ως αναπληρωματική του             Ατζανού Παναγιώτη

            3. Μαρία Καπέλα- Δημότισσα, Αγρότισσα ως αναπληρωματική της κα.         Χατζηγιαννακούδη Πετροπούλου Βασιλικής

            4. Χαλκιάς Κυριάκος- Δημότης, Ελεύθερος Επαγγελματίας ως αναπληρωματικός  του κ.             Μακρή Νικόλαου

Αφού ολοκληρώθηκε ο ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών ακολούθησε η εκλογή για την ανάδειξη από τα τακτικά μέλη του Προέδρου ως εξής:

Από τους 14 παρόντες Δημοτικούς Συμβούλους η Χατζηγιαννακούδη Πετροπούλου Βασιλική συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους και εκλέγεται Πρόεδρος.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης θα  ακολουθήσει  την θητεία του Δημοτικού 

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Στην 21η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 17/10/2014 ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σαμοθράκης.

Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σαμοθράκης αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου   (ΦΕΚ 1765/5-8-2011 τεύχος Β΄), σύμφωνα με το καταστατικό για την διοίκηση του Πνευματικού Κέντρου ισχύουν τα εξής: «Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006»

Με την 251/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίζονται  ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης:

ΤΑΚΤΙΚΑ:

 1.   Ταμπάκης Νικόλαος- Δημοτικός Σύμβουλος από την πλειοψηφία

2.    Ατζανός Παναγιώτης – Δημοτικός Σύμβουλος από την μειοψηφία

     3.  Μαλτέζου Ιωάννα– Δημότισσα, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός

     4.  Μαργαρίτη Πολυξένη- Δημότισσα, Εκπαιδευτικός

     5.  Καραδήμα Χρύσα- Αρχαιολόγος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ:

1. Στεργίου Εμμανούηλ- Δημοτικός Σύμβουλος από την πλειοψηφία ως αναπληρωματικός του κ. Ταμπάκη Νικόλαου

2. Φράγκου – Μισέντου Άννα- Δημοτικός Σύμβουλος από την μειοψηφία ως αναπληρωματική του Ατζανού Παναγιώτη

3. Τουτζιαράκη Θεοδώρα- Κάτοικος Σαμοθράκης, Γραφίστρια ως αναπληρωματική της κα. Μαργαρίτη Πολυξένης

4. Μαμουγιώργη Γεωργία- Δημότισσα, Εκπαιδευτικός ως αναπληρωματική της κα. Μαλτέζου Ιωάννας

Αφού ολοκληρώθηκε ο ορισμός των μελών ακολούθησε η εκλογή για την ανάδειξη από τα τακτικά μέλη του Προέδρου ως εξής:

Από τους 14 παρόντες Δημοτικούς Συμβούλους η Μαλτέζου Ιωάννα συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους και εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης θα  ακολουθήσει  την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και θα λήξει με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Πιλοτικό Πρόγραμμα Κομποστοποίησης: Eπιπλέον κάδοι για τη Σαμοθράκη. Αιτήσεις στα ΚΕΠ μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού.

 

26 επιπλέον κάδοι για τον Δήμο Σαμοθράκης θα διατεθούν λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπήρξε

—————————————————————————–

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Από τον Δήμο ανακοινώνεται ότι

 στα πλαίσια υλοποίησης του έργου POMIS ”Pilot Operation of the Municipal Intergreated Solid Waste management system” που υλοποιεί η ΔΙΑΑΜΑΘ θα διατεθούν 78  κάδοι οικιακής κομποστοποίησης στη Σαμοθράκη.

Ο αριθμός των κάδων (αρχική έγκριση 52) αυξήθηκε λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπήρξε από τους δημότες της Σαμοθράκης.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δημότες ότι μπορούν να δηλώνουν τον ονοματεπώνυμο τους στο ΚΕΠ (τηλ 2551350819,820 )

 προκειμένου να προμηθευτούν δωρεάν τον οικιακό κάδο κομποστοποίησης.

Σημειώνεται ότι οι κάδοι είναι κατάλληλοi για τοποθέτηση σε χώμα (όχι σε τσιμέντο ή μπαλκόνι) και ότι θα παρακολουθούνται από υπεύθυνο της ΔΙΑΜΑΑΘ ανα τακτά διαστήματα για την κατάλληλη χρήση τους.

Επειδή οι πρόσθετες κενές θέσεις είναι λίγες παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους άμεσα έως 7/11/2014.