ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ

  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ        ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ   Από το Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαμοθράκης γίνονται γνωστά τα παρακάτω: Με το άρθρο 24 του Ν.4304 /2014(ΦΕΚ Α΄234/23-10-2014)αναβίωσε η ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014(ΦΕΚ Α΄93 /14-4-2014). Ετσι […]