Παράταση στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δήμους μέχρι 1/12/2014

  EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Σαμοθράκη 25-11-2014              ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ           Αριθ.Πρωτ: ΔΥ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ       Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ.44366/19-11-2014 έγγραφο του Υφυπουργού κ. Γεωργίου Ντόλιου  η ημερομηνία για την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στους Δήμους παρατείνεται μέχρι την 1-12-2014