Κατάσταση οδικού δικτύου Σαμοθράκης

  Σε συνέχεια του πορίσματος και της ενημέρωσης αρμόδιας επιτροπής που επισκέφθηκε το οδικό δίκτυο του νησιού, συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά την οδήγηση στο οδικό δίκτυο. Ήδη γίνεται παράκαμψη στην περιοχή Καρδελή – Γεφύρι του Ναύτη και σύντομα θα τοποθετηθούν και σήματα επικινδυνότητας. Ο Δήμος έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια […]