Μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2014 η υπογραφή συμφωνητικών μίσθωσης βοσκοτόπων στον Δήμο Σαμοθράκης

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ Ο Δήμος Σαμοθράκης καλεί τους κτηνοτρόφους που έχουν ανάγκη μισθωτηρίων συμβολαίων βοσκοτόπων  να προσέλθουν στο Δήμο  μέχρι 19/12/2014  για την υπογραφή των συμφωνητικών και την εξόφληση των μισθωμάτων. Πληροφορίες: 2551350802