Ανακοίνωση για ρύθμιση οφειλών

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ανακοίνωση για ρύθμιση οφειλών

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 

                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

          Ο Δήμος Σαμοθράκης στα πλαίσια του Ν.4321/2015(ΦΕΚ 32/21.3.2015 τεύχος Α΄) ΄΄ Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας΄΄ ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015.

          Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 26η Μαϊου 2015 (άρθρο 6 παρ.1 Ν.4321/2015).

          Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση Ν.4321/2015 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς το Δήμο και τα Νομικά πρόσωπα αυτού.

Β. Οι  οφειλές δύναται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις μα απαλλαγή κατά ποσοστό  από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις βαρύνουν.

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν.4321/2015 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης  υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι(20) ευρώ.

     Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου μας (Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ.Παπανικολάου Μυρσίνη, τηλ.2551350805)

 

 

                                                                Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο